De therapie begint met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek luister ik naar je verhaal en de klachten of problemen waar je tegenaan loopt. Daarnaast zal ik je ook enkele vragen stellen om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wie je bent als persoon, wat je hulpvraag is en wat je nodig hebt om jouw doel te bereiken.

Na dit intake-gesprek nodig ik je uit om te bekijken of je voldoende vertrouwen in mij en mijn werkwijze hebt om te kunnen werken aan de verandering waar je naar verlangt. Een goede klik is immers van groot belang als je op ontdekkingsreis wil gaan in je eigen “binnenwereld”. Therapie gaat over bewust worden van dat wat nog onbewust is: gedrag, gevoelens, gedachten, lichamelijke sensaties, enz.

Vertrouwen, respect en empathie vormen de basis van mijn gesprekken met jou. Het creëren van een veilige omgeving voor de cliënt staat voorop. Een omgeving waarin jij het gevoel krijgt dat er zonder oordeel naar jouw verhaal geluisterd wordt en dat je kunt vertrouwen op de therapeut, is de belangrijkste eerste stap.

Vanuit mijn vorming als psychotherapeut in de Interactionele Vormgeving werk ik vanuit een integratieve benadering, dat wil zeggen dat de cliënt en zijn hulpvraag centraal staan. Ik werk dus niet vanuit één bepaalde therapeutische stroming, maar combineer deze in afstemming op de cliënt. Lees hieronder verder voor een woordje uitleg.

INTEGRATIEVE PSYCHOTHERAPIE

Integratieve Psychotherapie is een vorm van begeleiding waarin verschillende therapeutische stromingen zijn geïntegreerd tot een basismodel. Binnen de integratieve psychotherapie wordt de mens gezien als een geheel; gedrag, emoties, denken, lichaam, spiritualiteit en sociale omgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar . Het uitgangspunt van de therapie is dat ieder mens uniek is en dat iemand het meest gebaat is bij een begeleidingsvorm die bij hem of haar aansluit. Integratieve psychotherapie nodigt uit tot heel-wording en zorgt voor integratie van ‘schaduwkanten’.

INTERACTIONELE VORMGEVING (I.V.-THERAPIE)

Het model waar Interactionele Vormgeving voor staat is een interactief model waarbij therapeutische stromingen en wereldbeelden met elkaar in interactie worden gebracht. Elke stroming blijft in zijn eigenheid bestaan en is een mogelijkheid die kan bijdragen tot een ruimere werkelijkheid.

De I.V.-therapeut sluit aan bij een meersporenbeleid en weet de cliënt en zijn hulpvraag vanuit diverse richtingen te benaderen zonder dogmatisch vast te houden aan één zienswijze. Hij gebruikt methodes uit de verschillende stromingen en weet te motiveren waarom hij voor een welbepaalde interventie kiest.

Het begeleidingsmodel baseert zich op creatieve interventiestrategieën waarbij interactie en vormgeving de essentiële uitgangspunten zijn. Centraal staat de uniciteit van zowel de cliënt als therapeut. Samen zoeken en bepalen ze de doelstelling van de therapie en de meest geschikte wegen om dit te bereiken. De kenmerken van de cliënt en zijn hulpvraag bepalen welk spoor er gevolgd wordt .Het groter geheel (de cliënt in wisselwerking met zijn verleden, sociale context en richting) wordt echter niet uit het oog verloren. Cliënt en therapeut werken in een interactief, creatief proces samen aan de integratie van meer mogelijkheden en keuzes in het leven van de cliënt met oog voor het grotere geheel. Ruimte en vertrouwen geven aan de cliënt is een basisattitude van de I.V.–therapeut.

I.V. therapie heeft haar wortels in de humanistische psychologie, de transpersoonlijke psychologie en de systeemtheorie, en wordt gevoed door onder andere de Gestalttherapie, de cliëntgerichte gesprekstherapie, Bio-energetica, NLP, psychosynthese, de contextuele benadering en de Jungiaanse analytische psychologie.